Contact

't van Praethuis

Navigatieadres

Postadres

Speltakken

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. 

Welpen

Zeeverkenners

Wilde Vaart

Loodsen

Groepsbestuur

Het groepsbestuur zorgt voor de zaken die betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten. Het groepsbestuur is ook te bereiken op het algemene mailadres bestuur.lvp@gmail.com.

Voorzitter

Secretaris

Vacature

Penningmeester

Groepsbegeleider

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken wordt vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Verhuur

De verhuurbeheerder is contactpersoon voor huurders en houd de beschikbaarheid van het clubhuis bij.

Stichting

Het bestuur van de stichting zorgt voor het beheer van het scoutingterrein, het clubhuis en de botenloods.

Voorzitter

Vice-voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Lid

Lid

Website

De webbeheerder is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de website.

Webbeheerder