Gegevens aanpassen

sol.scouting.nl

De Lodewijck van Praetgroep maakt voor de ledenadministratie gebruik van de centrale ledenadministratie van Scouting Nederland, ScoutsOnLine (SOL). Je kan hier zelf jouw contactgegevens (adres, telefoon, email e.d.) wijzigen.

De eerste keer dat je inlogt moet je eerst een account aanmaken. Met dit account kan je ook inloggen op de andere Scouting sites zoals de Scouting Nederland site en de ScoutShop.

Uitschrijven

Na inlevering van het uitschrijfformulier bij de secretaris van het bestuur zal de contributie worden stopgezet.