Loodsen

Loodsen zijn alle jeugdleden die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn. Loodsen worden gezien als jeugdleden, omdat je als loods de laatste hand legt aan je jeugdperiode bij Scouting. De speltak sluit dan ook aan bij de ontwikkeling en ervaringen die je bij de wilde vaart hebt doorgemaakt.